So sánh sản phẩm

Dịch vụ

JUNIOR
Ngày đăng: 01:07:05 24-07-2018
Junior:
(Độ tuổi 11-15): Đây là độ tuổi trẻ có nhiều thay đổi về nhận thức và độc lập hơn trong suy nghĩ. Giáo trình Time Zones ……  giúp các con ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào cuộc sống. Mục tiêu xây dựng chương trình này giúp cho các em thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, thuyết trình  cũng như nâng cao thành tích học tập trên trường , lớp.
Phương pháp đào tạo chương trình Junior:
- Phương pháp LETS (học tiếng Anh qua các môn học ): giúp các con tự tin sử dụng tiếng Anh như một công cụ để học các môn học khác.
- Phương pháp Thực hành- Vận dụng – Làm việc đội nhóm: giúp nuôi dưỡng và phát triển cho các con kỹ năng công dân toàn cầu 4C: + Kỹ năng tư duy phản biện (critical thinking), Kỹ năng tư duy sáng tạo (creative thinking), Kỹ năng làm việc đội nhóm (collaboration), Kỹ năng giao tiếp (communication)

                                  
                                            

 

Chat Facebook