So sánh sản phẩm

Bé Hải An

Trước khi đến với trung tâm ngoại ngữ Odyssey, Hải An là một cậu bé nhút nhát, phát âm Tiếng Anh chưa được tốt, nhiều từ nói chưa sõi. Nhưng chỉ sau 3 tháng được học với cô Sarah, khả năng nói tiếng Anh của Hải An đã tiến bộ rõ rệt, phát âm các từ rõ ràng và thoát ý hơn. Mọi người hãy xem clip trên đây để cảm nhận về cách đào tạo của Odyssey.

Chat Facebook